Yapılaşma talepleri için Belediye kararı yayınlandı

1 1.644

Çankaya İlçesine bağlı Karataş, Yakupabdal, Evciler, Kömürcü, Tohumlar, Karahasanlı, Çavuşlu, Yayla ve Akarlar Mahallelerinde yapılaşma taleplerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Karar No:62 13.01.2015

K A R A R

Çankaya İlçesine bağlı Karataş, Yakupabdal, Evciler, Kömürcü, Tohumlar, Karahasanlı, Çavuşlu, Yayla ve Akarlar Mahallelerinde yapılaşma taleplerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.12.2014 tarih ve 904 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2015 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Çankaya Belediye Başkanlığının 17.07.2014 tarih ve 16896-1816 sayılı yazısı ile;
• Karataş, Yakupabdal, Evciler, Kömürcü, Tohumlar, Karahasanlı, Çavuşlu, Yayla ve Akarlar Mahallerinin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlan ile hali hazır haritalarının bulunmadığı,

• Bu güne dek söz konusu yerleşimlerdeki yapılaşma talepleri uygulamaların yürürlükte bulunan yönetmelik hükümleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 89/2. maddesi doğrultusunda yürütüldüğü,

• Ancak, Ankara Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin 31.05.2013 tarihi itibariyle yürürlükten kalkmış olması nedeniyle plansız alanlardaki uygulamalar hakkında tereddüde düşüldüğü,

• Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin ise, bugüne kadar belediye sınırları içerisinde uygulanmadığı,

hususları belirtilerek, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlan bulunmayan söz konusu mahallelerin yerleşik ve İskan dışı alanlarındaki yapılaşma koşulları ve ifraz şartlarının Büyükşehir Belediye Meclis Kararına bağlanmak sureti ile belirlenmesi gerektiği, ayrıca İlçe Belediye kontrol ekiplerince yapılan denetimlerde birçok yapının tadilat ve tamiratlara ihtiyaç duyduğu gözlemlenmiş olup, mevcut yapıların tadilat ve tamiratları ile ilgili müracaatların hangi koşul ve şartlarda değerlendirileceği hususunda görüş talep edildiği,

• 6360 sayılı Kanunun 3.maddesinde;

“İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri halinde büyükşehir belediyeleri ve bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari amaç taşımayan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda yörenin geleneksel, kültürel ve mimari Özelliklerine uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır. Tip mimari projenin uygulanacağı alan sınırını belirlemeye ilgili ilçe belediyesi yetkilidir. Tip Mimari projeler doğrultusunda ilgili belediyesince gerekli mühendislik projeleri yapılır ya da yaptırılır. Bu projeler ilgili belediyesince başvuru sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulaması denetlenir. Yapılacak inşaatlarda tip projeler dışında özel proje uygulanmak istenmesi durumunda bu projeler yürürlükteki mevzuat uyarınca ilçe belediyesi tarafından onaylanır. ” hükmü,

Kararın devamı için TIKLAYIN

  1. A.K diyor

    Tohumlarda Selçuklu planlama start verdi Ağustos ayında fiyatlar patlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.