Yakupabdal İmar

0 2.136

Yakupabdal İmar

Yakupabdal Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Çankaya Belediyesi Meclisinin 04.05.2011 gün ve 382 sayılı kararı ile uygun görülerek 17.05.2011 tarih ve 627-2626 sayılı yazı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir.

  • 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında mera görüşü talep edilmiştir.

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan mera görüşü imza için Tarım ve Orman Bakanlığı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığına gönderilmiştir.

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı tarafından henüz imzalanmayan görüş raporunun ne zaman imzadan çıkacağı henüz netlik kazanmamıştır.

Yakupabdal Mahallesi Hakkında Yaşanan Tüm Gelişmeler İçin Telegram Grubumuza Katılın

https://t.me/yakupabdal

https://instagram.com/yakupabdal

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.