Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulamalarında Önemli Değişiklikler Yapıldı

0 562

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulamalarında Önemli Değişiklikler Yapıldı

2014 yılından bugüne 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Yönetmeliği ile tarım arazilerinde mükliyet devirlerini kısıtlayan hususlarda 17.11.2020 tarihli Makam Oluru ile değişikliğe gidildi.
Ayrıca hissedara satış ve miras paylaşımı işlemlerinde tapu masrafı muafiyeti getirildi.

20/11/2020 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile:

  • Malikin aynı ilçe sınırları içerisinde başka bir taşınmazı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın müstakil veya hisseli taşınmazının diğer paydaşa veya üçüncü bir kişiye aynen devri il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine soru konusu edilmeyecek.
  • Tarım arazilerinde hissedardan hissedara satışlarda tapu masrafı alınmayacak. (Sulu ve kuru tarım arazilerinde 20 dekar ve üzeri, dikili tarım arazilerinde 5 dekar ve üzeri, örtü altı tarım arazilerinde 3 dekar ve üzerindeki paylar muafiyet kapsamında değildir.)
  • Hisseli tarım arazilerinde paydaş payının tamamını diğer paydaşlara hisselendirerek devir edebilecek.
  • Mirasçıların tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda miras bırakının ölümünden itibaren bir yıl içinde anlaşmaları durumunda mirasçılar, bu taşınmazların devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin harçlardan ve bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlara ilişkin damga vergisinden muaf olacak.Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.