Çankaya Belediyesi 2013 Eylül Ayı Meclis Kararları

0 1.308

  T.C.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO : 503                                                                                                     02 EYLÜL 2013

 

–    K  A  R  A  R   –
Yakup Abdal, Karataş, Mühye (Yeşilkent), Karahasanlı, Evciler, Yayla, Kömürcü, Akarlar Mahallelerde kadastro yollarının asfaltlanması hakkında Başkanlık Makamının 02.09.2013 gün ve 680 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin 02.09.2013 tarihli birleşiminde okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Meclis Başkanı H.Bülent TANIK, konunun bugünkü mecliste görüşülerek karara bağlanmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Konu ile ilgili fen İşleri Müdürlüğünün 05.08.2013 gün ve 3108 sayı çıkışlı Başkanlık Olur’u yazı metni;

“İLGİ:08.07.2013 tarihli Sadık KARTAL’a ait dlekçe ve ekleri;

İlgi dilekçede Yakup Abdal, Karataş, Mühye (Yeşilkent), Karahasanlı, Evciler, Yayla, Kömürcü, Akarlar Mahallelerinden yoğun şekilde asfalt talep edilmektedir.
Yapılan incelemeler sonucunda bahse konu mahallelerin bir bölümünde yoğun yerleşim alanları olduğu ancak, imar planı ile düzenlenen bir nitelik taşımadığı tespit edilmiştir.

Makamınızca da uygun görülmesi halinde söz konusu imar planı olmayan mahallelerde yoğun yerleşime konu alanlardaki kadastro yollarının asfaltının yapılması hususunu Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere yazımızın Yazı İşleri Müdürlüğü’ne havalesini OLUR’larınıza arz ederim”

İfadesini kapsamaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :
Yukarıda bahse konu yazı metni incelendi. Yakup Abdal, Karataş, Mühye (Yeşilkent), Karahasanlı, Evciler, Yayla, Kömürcü, Akarlar Mahallelerde kadastro yollarının asfaltlanması hakkında hazırlanan müdürlük teklifinin aynen kabulüne, Belediye Meclisimizin 02.09.2013 tarihli birleşiminde oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                                     Kâtip                                                  Kâtip
H.Bülent TANIK                              Belma KALAÇ                                  Sabriye FEYZİOĞLU

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.