Ankara Doğu Terminali Ne Aşamada?

0 662

Ankara Doğu Terminali Ne Aşamada?

Mamak ilçesi 50180 ada 2 parsel üzerinde yapılması planlanan yeni Ankara Terminali ile ilgili araştırma yapılarak, söz konusu projenin ne aşamada olduğunu araştırılmıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden almış olduğumuz bilgiler ve dosya üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde; 50180 ada 2 parselin;
1. Söz konusu parsel de Terminal Alanına ilişkin imar planının Mahkeme tarafından iptal edildiği,
2. Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nca alınan 06.03.2018
tarih ve E.3330-710 sayılı Başkanlık Olur’u ile 50180 ada 2 parselin mahkeme kararı gereğince Terminal
Alanı kullanımı olarak kullanılamayacağından,

3. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14.05.2018 tarih ve 865 sayılı kararı ile onaylanan
imar planı değişikliği kapsamında Konut+Ticaret olarak düzenlendiği, İmar planı değişikliğinin Ankara 2. İdare Mahkemesinin 22.05.2019 tarih ve E:2018/1838 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulduğu, bilgisine ulaşılmıştır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.